Panasonic KIT-WXC09H3E8 Aquarea T-CAP Bi-bloc 3Phase 9kW

Panasonic KIT-WXC09H3E8 Aquarea T-CAP Bi-bloc 3Phase 9kW

Panasonic KIT-WXC16H9E8 Aquarea T-CAP Bi-bloc 3Phase 16kW

Panasonic KIT-WXC16H9E8 Aquarea T-CAP Bi-bloc 3Phase 16kW

Panasonic KIT-WXC12H9E8 Aquarea T-CAP Bi-bloc 3Phase 12kW

€8,662.00 €7,278.99
Meldcode: KA08303
SKU
KIT-WXC12H9E8